Schoolorganisatie

Een brug tussen school, welzijn en thuis

Lokaal onderhandelingscomité

Het Lokaal Onderhandelingscomité (LOC) behartigt de belangen van de leerkrachten. 

info volgt later…

De schoolraad​

info volgt later…

Het oudercomité

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Voor het begeleiden van onze leerlingen werken we nauw samen met het CLB. 
Meer info vindt u op www.vclbmeetjesland.be

Klassenraad

info volgt later…

 

Leerlingenraad

info volgt later…