Lesuren en opvang

De schoolpoort gaat open:

  • ’s morgens om 8.15u
  • ’s middags om 13.15u
  • ’s morgens beginnen de lessen om 8.30u en eindigen om 12.10u.
  • ’s middags beginnen de lessen om 13.30u en eindigen om 15.10u. Tijdens de speeltijd kunnen de kinderen opgehaald worden tussen 15.10u en 15.30u. 
    Wie om 15.30u niet opgehaald is, gaat mee met de rang of opvang.

Opvang

IBO Den Hof
Nieuwe Boekhoutestraat 3
9968 Bassevelde