Schoolorganisatie

Een brug tussen school, welzijn en thuis

Lokaal onderhandelingscomité

Het Lokaal Onderhandelingscomité (LOC) behartigt de belangen van de leerkrachten.
Het LOC is samengesteld uit:

De schoolraad​

Een woordje uitleg: wat is de schoolraad.

Uit wie bestaat de schoolraad:

Het oudercomité

Wat is het oudercomité?

Hoe verloopt het oudercomité?

Wat doet het oudercomité?

Wie zit in het oudercomité?

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Waar bevindt het zich? + contactgegevens

Werking CLB

Wanneer kan men er gebruik van maken?

Klassenraad

Wat is het?

Wie zit in de klassenraad?

Leerlingenraad

Wat is de leerlingenraad?

Wat doet de leerlingenraad?

Hoe verloopt het?

Welke punten krijgen aandacht dit schooljaar?

Uit wie bestaat de samenstelling