L6

De sterren

Op het einde van het zesde leerjaar laat juf Lobke de kinderen elk op hun eigen manier stralen. In de zesde klas zet men de kers op de taart waarvan het deeg reeds vanaf de peuterklas begint te rijzen. Leren leren, op weg naar de secundaire school en een antidrugsproject zijn drie belangrijke thema’s in de zesde klas. 

Verslag 7 door: Larissa en Michiel vdb

maandag 7/01/2019

Vandaag was het de eerste schooldag in 2019.

We zijn er direct ingevlogen.

Vandaag hebben we een nieuw unité geleerd van frans geleerd.

We kunnen nu eindelijk vertellen over hoe onze dag er uit zag in het frans.

We hebben ook vertelt over onze vakantie via een bingo.

Dit was een toffe manier om te vertellen over onze vakantie.

 

dinsdag 8/01/2019

In de ochtend zijn we in drie groepen verdeeld en deden we doorschuifsysteem. Bij juf Lobke deden we frans. bij juf Magéline

deden we rekenen. En in de derde groep werden we nogmaals in twee groepen gedeeld de ene deed godsdienst en de andere taal.

In de namiddag zijn we aan een nieuw thema begonnen namelijk: 'het lichaam'. Dit vond heel de klas een heel interesante namiddag.

 

woensdag 9/01/2019

Vandaag leerden we de omtrek van een cirkel te berekenenmet pi = 3.14. We hebben het zelf ondekt door per twee proefjes te doen.

Nu kunnen we de omtrek van een cirkel veel rapper berekenen.

 

donderdag 10/01/2019

 In de voormiddag is een verpleegkundige gekomen uitleggen over EHBO en DHBO. Hij heeft ons geleerd hoe we iemand moeten reanimeren.

We hebben dan ook een pop mogen reanimeren, daarna hebben we ons diploma gekregen.

In de namiddag hebben we HRW of Hoofd Reken Werk gedaan.

 

vrijdag 11/01/2019

We hebben vandaag verder gewerkt aan de omtrek van een cirkel, en het was net zoals de vorige keer een leuke les. We hebben ook weer gewerkt aan ons thema de islam.

In de namiddag hebben we aan ons thema 'de islam' gewerkt.

 

maandag 14/01/2019

Vandaag hebben we de opp. van de cirkel leren berekenen. In de namiddag zijn we naar een toneel geweest.Dat ging over een rookverslaving. Dit toneel was heel interesant , grappig en tof.

 

dinsdag 15/01/2019

In de voormiddag hebben we weer een doorschuifsysteem gedaan. De eerste groep bij juf Lobke deed frans. De groep bij juf Magéline deed SLS. En de ander groep deed zelfstandig werk.We hebben ook turnen gehad daarbij deden we hockey. In de namiddag hebben we een paar filmpjes gekeken over het lichaam en bij 1 filmpje moesten we een blad invullen.

 

woensdag16/01/2019

Vandaag hebben we in drie groepen gewerkt. groep 1 deed frans bij juf Lobke daar zijn we meer te wetten gekomen over hoe we onze dag moeten voorstellen. Bij juf Magéline hebben we een SLS toets gemaakt. En de derde groep heeft zelfstandig werk gedaan.

 

donderdag 17/01/2019

Vandaag hebben we in de voormiddag een toets over aanhalingstekens gemaakt. In de namiddag zijn we begonnen aan een niuw thema namelijk 'lol zonder alcohol' . daarbij moeten we een week lang onze ergste gewoonte afwijken. 

 

vrijdag 18/01/2019

In de voormiddag hebben we ons thema godsdienst afgewerkt en verder gedaan aan gelijkvormigheid. In de namiddag hebben we verder gewerkt aan ons thema ' lol zonder alcohol'. Dit deden we de hele namiddag.

verslag 6:Jord en Tieme

DINSDAG:

Deze ochtend werden we in 2 groepen verdeeld.

Bij de ene groep maakten we nieuwjaarsbrieven.

En waren we bezig met de brief voor het eerste middelbaar

en daarna moesten we de moetjes doen.

In de namiddag zijn we weer in twee groepen verdeeld.

De ene groep deed rekenen over de hoeken en de andere deden zelfstandig werk.

  

WOENSDAG:

De ganse dag hebben we in 2 groepen gewerkt.

We hebben over de hoeken geleerd.

Dan heeft de andere groep zelfstandig werk gedaan.

Daarna hebben we over de kerst geleerd voor arme mensen een warme kerst te geven.

 

DONDERDAG:

We hebben deze namiddag verder gedaan aan onze nieuwjaarsbrieven verder gewerkt en hebben ook verder gedaan aan een warme kerst en we ook al ideeën voor armen te helpen.

 

VRIJDAG:

We begonnen vandaag met springtouwen in de turnles.

Daarna deden we zelfstandigwerk.

Waarin we aan de nieuwjaarsbrieven konden werken.

Daarna hebben we dingen herhaalt over Kerstmis.

Deze namiddag hebben we er aan verdergewerkt.

verslag 4 door Nickola en Kyara

maandag:

De herstvakantie was jammer genoeg gedaan

dinsdag:

We hebben vandaag de affisches afgewerkt voor de verkiezingen, en we werden onderverdeelt over andere klassen omdat de juf op vergadering moest, vandaag hebben we onze nieuwe taken gehad. Kyara en Nickola zijn de nieuwe verslaggevers

woensdag:

we waren gaan zwemmen kleren dat was heel lastig, het was de voorlaatste keer zwemmen 

donderdag:

We hebben vandaag controledictee gadaan en we hebben Frans gedaan en het was moeilijk

vrijdag:

Vandaag hebben we rekenen gadaan over de percenten en we hebben ook Frans gedaan en nog aan de vierkiezingen gewerkt en nog bijna heel de brief voor de burgemeester geschreven

maandag:

we zijn vandaag naar sterrenwacht de polderster geweest, het was heel interesant, we mochten naar een stuk maansteen kijken, we kregen een hele uitleg over de planeet Mars, het was heel leerrijk

dinsdag:

Vandaag hebben we taal gedaan, we hadden het over scheidbare werkwoorden en vandaag hebben we een nieuwe unité geleerd. Het unité ging over groenten en fruit. Het was niet zo moeilijk.

Woensdag:

We hebben Frans gedaan, unité 24, het unité ging over fruit en groenten, het was niet zo moeilijk

donderdag: 

vandaag kwam er een man voorlezen uit het boek: and-boy, het ging over een jongen die werd gepest, hij werd gepest door een tweeling en we begonnen aan de nieuwjaarsbrieven.

vrijdag:

we hebben geleerd over de woordsoorten van nederlands, en het was niet zo moeilijk, we hebben niet veel gerekend deze week, we hadden een mini zelfstandigwerk gedaan.

 

verslag 5 door Wendell en Arne

Maandag:

We hebben een toets gemaakt van rekenen het was niet zo moeilijk het was een toets van getallenkenis. We hebben een brief gegregen van sinterklaas. En we hebben zelfstandigwerk gedaan we moeten de Franse wwen doen en zovoort en ook rekenen en spelling.

Dinsdag:

We hebben toets van hoofdrekenen gehad.We hebben in groepjes gewerkt want ze hebben ons opgedeelt want we moesten een tekst doen voor te bekijken wat ons talent is en zo komen wij in groepjes terecht. Het vijfde en het zesde moeten mijters maken omdat Sinterklaas in ons land is maar de kleuters en het eerste en het twede en het derde en et vierde mochten niet omdatvevrouw de directrice zegt dat ze misschien nog in Sinterklaas geloofden.

 

Donderdag:

We hebben vandenamiddag verder gedaan aan de nieuwjaarsbrieven,en hebben we gewerkt rond een warme kerst.   We hebben ook ideeen verzonnen voor arme mensen.

 

Vrijdag:

We zijn naar de opgravingen geweest in Kaperijke,De papa van Michiel heeft ons uitleg gegeven over de opgravingen het was zeer interesant.We hebben ook zelf scherven mogen zoeken van vroeger en houden.We zijn met de fiets naar daar gereden.

 

Maandag:

We hebben Frans gedaan en bootjesspel en we hebben een nieuw woordpakket geleerd. daarna hebben ons agenda geschrevenvoor de hele week. ten slotte hebben een filmpje gemaakt voor de sint.

 

Dinsdag:

We hebbben turnles gehad waarbij we kinderen uit onze klas moesten uitdagen.Daarna hebben we zelfstandigwerk gedaan waarbij we Frans moesten doenen rekenen en van achter gezeten met de juf ook voor Frans.

 

Donderdag:

We zijn naar Sint-Laurens in Zelzate en een paar uur les gevolgd en in de middag een haburger gegeten en daarna naar een workshop gedaanen iets gedronken.

 

Vrijdag:

Hebben twee toetsen gehad en daarna turnles gehad en daarna zelfstanigwerk gedaan en we zijn bezig geweest met een wedstrijdom i een boek te staan .

verslag 3 door Ines en Bram

Maandag 

Vandaag mochten een paar kinderen andere kinderen helpen. We hebben ook wat verder gepraat over de verkiezingen want michiel VDB zijn mama doet mee bij samen plus! 

dinsdag

We hebben in 3 groepen gewerkt.1 groep bij juf Magèline. De 2de groep bij zelfstandig werk. En de laatste groep bij juf Lobke. Bij juf Magèline hebben we een kleine toets gehad. En we hebben nieuwe taken gehad.

Woensdag

Juf Lobke was jammer genoeg ziek dus heeft juf Magèline ons les gegeven .

Donderdag

We hadden opnieuw les van juf magèline want juf Lobke was jammer genoeg nog steeds ziek. In de namiddag was juf Magèline weg dus moesten we in andere klassen werken.

Vrijdag

Het is herfstvakantie voor een week. Joepie! We hadden vandaag nog groepswerk. En Beaudelaure en Nathan zijn in de vakantie jarig! Dus die hebben we al gevierd.

Fotoalbum

Bekijk het fotoalbum van onze school hier