L6

De sterren

Op het einde van het zesde leerjaar laat juf Lobke de kinderen elk op hun eigen manier stralen. In de zesde klas zet men de kers op de taart waarvan het deeg reeds vanaf de peuterklas begint te rijzen. Leren leren, op weg naar de secundaire school en een antidrugsproject zijn drie belangrijke thema’s in de zesde klas. 

verslag lore B Barm G

verslag lore B Barm G

verslag Bram G en Lore B

verslag lore B Barm G

maandag 25/03/2019

 

Vandaag hebben we drie toetsen gehad 1 van Frans en 2 van WO. 1 van WO ging overnhet stikdier, termieten en het bos. We hebben een nieuwe voca geleerd. Na het school dan was het sport-snack en daar was er iets heel vervelend gebeurd. En we hopen ook dat het snel uit komt wie het gedaan heeft.

Dinsdag 26/03/2019

 

We hebben vandaag gewerkt aan ons schema voor spreekbeurt tijdens het zelfstandigwerk.We hebben naar een boekbespreking geluisterd. Sommige kinderen hebben een proefje gedaan ver rekenen.

Dat was het voor vandaag!

 

Woensdag 27/03/2019

 

We hebben vandaag een mundmap leren maken tijdens zelfstandigwerk .

Ook hebben we tijdens het zelfstandigwerk rekenen en frans gedaan en ook naar een boekbespreking geluisterd.

 

Donderdag 28/03/2019

 

We hebben een hoekenwerk voor godsdienst over vriendschap. We hebben ook de partners gekregen voor ons dialoogje van frans. 

 

Vrijdag 29/03/2019

 

We hebben een bananen taart gemaakt met een franse recept. We hebben franse toetsen gemaakt werkwoorden,  mondeling en lidwoorden. En ook hoekenwerk gedaa over godsdienst. En als laatste de verjaardag van Sharina gevierd.We hebben vandaag een mindmap leren maken tijdens zelfstandigwer. Tijdens het zelfstandigwerk ook rekenen en frans gedaan. En als laatste hebben we naar een boekbespreking geluisterd.

 

Maandag 1/04/2019

Vandaag was het mopjes dag. We hebben naar de spreekbeurt van Nathan geluisterd. We hebben in een groepjes gewerktrond Godsdienst daarna deden we zelfstandig werk. Aan het einde van de dag hebben we de verjaardag gevierd van Lore Boelens.

 

Dinsdag 2/04/2019

 

Eerst hebben we naar een filmpje  gekeken over vriendschap van godsdienst. Daarna hebben we rekenbundultje gekregen dat we in mogen werken. Daarna hebben we zelstandigwerk gedaan. Daarna hebben we naar de spreekbeurt van Nickola geluisterd. En als laatste hebben we weer godsdienst.

 

Woensdag 3/04/2019

 

We hebben vandaag 2 toetsen gehad frans spelling die waren redelijk moeilijk. We hebben ook een toets godsdienst en zelfstandig werk gedaan. Totslot hebben we naar de spreekbeurt geluisterd van Lise.

 

Donderdag 4/04/2019

 

We hebben toetsen gehad rekenen meten toets formules  en een dialoogje van Frans. We hebben naarde spreekbeurt van Tieme. Dan  hebben ook zelfstandigwerk gedaan en daar in zat de ik-spin en vriendschap cake. En s'avonds was het sleep-in.

 

Vrijdag 5/04/2019

Vandaag hebben we zelfstandigwerk gedaan en een spelletje van Frans.Daarna deden we godsdiens. Tot slot keken we de film BenX die ging over pesten.

 

 

verslag 9 door Lise en Michiel B

maandag 11/03/2019

We hebben in de voormiddag over het middelbaar gewerkt in ons boekje. In de namiddag hebben we een nieuw groot nieuw unité geleerd u 29, we hebben ook het Franse cijferspel gedaan en Lise staat eerst, tweede Michiel B, derde Nickola. We hebben aan onze voeten gewerkt.

dinsdag 12/03/2019

In de voormiddag hebben we zelfstandig werk gedaan en rekenen het ging over de verhouding. We hebben in de namiddag leren leren gedaan over hoe je moet studeren. We hebben  het Franse cijferspel gedaan en Lieke staat eerste met 13 seconden, tweede Lise met 21 seconden en derde Michiel B met 28 seconden.

 woensdag 13/03/2019

We hebben met juf Mageline aan onze poweroint gewerkt voor de spreekbeurt. we deden ook zelfstandigwerk en bij juf Lobke Frans.We hebben aan onze voet verder gewerkt.

donderdag 14/03/2019

We hebben zelfstandig werk gedaanen we moesten wiskunde, Frans, taal en WO doen. We hadden ook toets Frans de voca hij was niet zo moeilijk. We hebben schema's leren maken en moesten over ons zelf een schema maken.we hebben ook aan onze voet gewerkt en we hebben leren leren gedaan.

vrijdag 15/03/2019

We hebben zelfstandig werk gedaan taal, WO, wiskunde en Frans. Bij juf Lobke deden we Frans en bij juf Mageline deden we wiskunde over het gemiddelde en mediaan. We hadden vandaag een toets over de werkwoorden en van de passé composé. We hebben gewerkt aan ons voet en aan ons schema over ons zelf gewerkt, ondertussen moest he bij juf gaan voor de spreekbeurt.

maandag 18/03/2019

We hadden vandaag toets van controledictee en hij was niet zo moeilijk, er waren 15 losse woordjes en 15 woorden in een zin en gewone zinnen. We hebben schema's leren maken. We hebben temporekenen gedaan en we hebben taal verbeterd.

dinsdag 19/03/2019

We hebben langer turnen gedaan dan normaal, we deden netbal en voetbal. Daarna deden we zelfstandig werk, spelling zinnen korter en langer maken, rekenen les 120 over de piramide, Frans in de cahier. We hadden vandaag toets taal over uitdrukkingen, afleidingen en samenstellingen. We hebben aan onze schema's gewerkt het ging over het bos en dan moest je per 2 zelf een schema maken over het bos in bepaalde stappen.

donderdag 20/03/2019

We hebben zelfstandig werk gedaan, we deden Frans in ons cahier, groeiboekje en mondeling dan dede we rekenen over hoe je dm³ moet omzetten naar liter. We hebben ook toets gehad van taalbeschouwing hij was niet zo moeilijk. We hebben aan de schema's gewerkt. We moesten zelf proberen een schema te maken over ee tekst en dan moesten we het verbeteren.

vrijdag 21/03/2019

We hadden toets wiskunde en luisteren. We moesten ook ons dialoogje van Frans doen op punten. We deden ook zelfstandig werk: Frans en wiskunde. Bij juf Mageline deden we wiskunde. We deden ook boekbespreking sommigen moesten een nieuwe voorkaft maken anderen een strip, een reclameposter, toneeltje, powerpoint en een normale boekbespreking. 

 

Fotoalbum

Bekijk het fotoalbum van onze school hier