10 x 't Brugje

10 x Vrije Basisschool ’t Brugje

 

 1. Sterk in onderwijs:


Onze eerste en belangrijkste opdracht is uiteraard kwaliteitsonderwijs aanbieden. We gebruiken daarvoor de modernste hedendaags didactische leermiddelen. Bij ons kunnen kinderen vanaf de 1ste kleuterklas tot en met het 6eleerjaar zonder pedagogische of emotionele drempels doorgroeien.


2. Sterk in pedagogie:

Kinderen leerstof bijbrengen is zeer belangrijk maar in de huidige maatschappij wordt veel meer verwacht dan enkel weten en kennen. Kunnen samenwerken, kunnen luisteren, bereid zijn om te blijven leren, orde, discipline, voornaamheid, werkkracht, eerlijkheid, … zijn attitudes waar wij evenveel aandacht aan besteden. Een kind moet volledig ontwikkelen. Naast het hoofd zijn de handen en het hart even belangrijk. Daarom organiseren we projectweken, creanamiddagen, schoolsportdagen, …
 
3. Sterk in omgang met kinderen:
We hechten zeer veel belang aan het verlagen van de schooldrempels. De overgang van de geborgenheid van thuis naar de peuterklas, de stap van de kleuterschool naar het eerste leerjaar en de overgang van het zesde leerjaar naar de middelbare school zijn onze grote bezorgdheden. Het hele jaar door nemen we initiatieven om deze belangrijke stappen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.
Bewegen, spelen, lopen, zich uitleven, alle remmen los, …
Dat alles is voor kinderen even belangrijk als leren, eten en drinken. Daarom is onze speelplaats geen kale stenen woestijn, maar worden er allerlei uitnodigende materialen aangeboden.
Een speelruimte met o.a.
- spelenkoffers
- basketdoelen
- een grasveld waar men kan voetballen
- …
 
4. Sterk in omgang met ouders:
Een school zonder ouderwerking is als een brood zonder gist.
Daarom betrekken we onze ouders zoveel mogelijk bij het schoolgebeuren.
Ouders zijn enorm geïnteresseerd in hun kinderen en willen hun kind helpen en volgen.
Daarom zijn er …
- een infoavond voor de ganse school
- oudercontacten voor de kleuters en het lager
- speciale contacten derde kleuterklas
- speciale contacten zesde leerjaar
- communicatie met de ouders via de maandelijkse nieuwsbrieven, de website en de rapporten
- lees-, zwem-, fruit-, en vervoerouders
- …
 
5. Sterk in respect voor en aanvaarding van…
Iedereen op deze aardbol verdient respect en aanvaarding. Leerlingen, leerkrachten en het schoolbestuur worden voortdurend in de geest van ons opvoedingsproject gewezen op waarden als “respect” en “aanvaarding”. Elke, filosofische, politieke of welke uitingsvorm dan ook kan rekenen op een respectvolle positieve benadering vanuit ons christelijk geloof.
 
6. Sterk in multiculturele kijk op de wereld
Mundiale vorming en een open kijk op de wereld is in onze huidige tijd een levensnoodzakelijke verworvenheid. Wij nemen dan ook deel aan vele initiatieven die deze ontvankelijkheid op hun wereldvenster openen.
Initiatieven ten voordele van broederlijk delen, eerste en plechtige communie, vormsel, welzijnszorg, wapenstilstand,… zijn een greep uit de vele.
 
7. Sterk als team
Ons belangrijkste werk is kinderen opvoeden. Maar de meerwaarde voor een school die kwaliteitsonderwijs nastreeft, ligt in de gedrevenheid van het team.
De leerkrachten die zich voortdurend bijscholen inzake methodes, leerboeken, werkvormen, hoeken-en contractwerk, zorgverbreding, lichamelijke opvoeding, …zijn juist die meerwaarde voor de garantie van een blijvend up-to-date zijn.
 
8. Sterk in eerlijkheid
Ouders en kinderen hebben recht op eerlijke informatie ook al komt die soms hard aan. Niemand is gebaat bij oneerlijke berichtgeving en beoordelingen. Kinderen en /of ouders een rad voor de ogen draaien, heeft op lange termijn nefaste gevolgen voor kind en gezin. Onze school maakt een erepunt van de “eerlijkheidscode” naar kind en ouders toe.
 
9. Sterk in sociale en gemeentelijk integratie
Door het deelnemen aan de lentescholenwandeling, de scholenveldloop, een bezoek aan de jaarmarkt, een leeruitstap naar handelaars in het dorp en in de streek, een bibliotheekbezoek, een anti-drugsproject in samenwerking met de lokale politie, overschrijdende activiteiten met de bejaarden uit het RVT,… zorgen we ervoor dat uw kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en zich thuisvoelen in hun eigen dorpsgemeenschap.
 
10. Sterk in gezinsvriendelijkheid
Dankzij onze nieuwsbrieven, ons schoolkrantje, de klasagenda, onze website, en de vele individuele brieven per klas worden de ouders op de hoogte gebracht van wat er reilt en zeilt op school.
De eigentijdse budgetvriendelijke betaalmogelijkheden zorgen ervoor dat ook deze zenuwslopende schoolbelemmeringen tot een minimum worden herleid.